مورد

مورد داشتیم
.
.
.
.
.
.
.
.
.

دوستان اشاره میکنن مثه اینکه مورد برطرف شد خدا شکر  صلوات بفرستین

 

 

 
/ 1 نظر / 12 بازدید
امین

تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم من را به من نبودن محکوم نکن! من همانم که درگیر عشقش بودی! یادت نمی آید!؟ من همانم! حتی اگر این روزها هردویمان بوی بی تفاوتی بدهیم! سلام آپم خوشحال میشم بیای