جای خالی

چه مسخره بود سوال های ِ امتحانی؛

 

که "لطفا جای ِ خالی را پر کنید"

 

من اگر می توانستم؛

 

جای ِ خالی ِ تو را پر می کردم!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید