بی وفا

می گویند دنیا بیوفاست 

اما......قدرش را بدانید

من دنیای بی وفاتری هم داشته ام!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
fatemeh

راست میگه.دنیای بی وفاتری هم هس.