دختر پسر!!!!

دختری از پسری پرسید:من خوشکلم؟

 

گفت: نه    گفت:دوسم داری گفت:نوچ     گفت

 

اگه بمیرم گریه میکنی گفت:اصلا   دختر

 

چشمانش پر از اشک شد وهیچی نگفت

 

پسر بغلش کرد وگفت تو خوشکل نیستی بلکه

 

زیباترینی دوست ندارم چون عاشقتم اگه تو

 

بمیری گریه نمیکنم چون منم میمیرم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید