باید مرد باشی تا بفهمی؛

  «احساس» یک زن؛

  «فروشی» نیست، «هدیه» است ...!

/ 1 نظر / 17 بازدید
حمید

بشنو از نَي چون حکايت ميکند*از جدايي ها شکايت ميکند*کَــــــــــــــــــــز نَيستان مرابُبريده اند*ازنَفريم مردو زن ناليده اند*ممنون ميشم به منم يه سري بزني[گل][گل]