آفتاب که میتابد...


پرنده که می خواند...


نسیم که می وزد...


باخودم میگویم....


حتما حالت خوب است که جهان این همه زیباست...!!!

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید