عطر

آدم وقتی چندتآ عطرُ بو میکنه دیگه شامه ش

بوی

 

عطر بهتر دیگه رو تشخیص نمیده آدمی هم که

 

با

 

صد نفر می پره دیگه عشقُ تشخیص نمیده

/ 0 نظر / 12 بازدید