از زندگیخرسند باشید،چراکه به شما فرصت دوست داشتن،          عاشق شدن عشق ورزیدن محبت کردن کار کردن،                      نگاه کردن به طبیعت زیبا و خیره شدن                                   به ستارگان را می دهد +زیباست 

/ 1 نظر / 34 بازدید