تنهایی...

هزاربار بهتراست ازبودن باکسی که 

بودش دروغ محض است 

دلش که هیچ .....  

خواستن هم به تو نیست 

و فقط زمانی با توست که کسی را نداره تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٩ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()

می گویند دنیا بیوفاست 

اما......قدرش را بدانید

من دنیای بی وفاتری هم داشته ام!!تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ | ۳:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ | ٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()

 

از نبودنت دلگیر نیستم

ازاینکه روزگاری بودی دلگیرمتاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()

 

اشتباه من املایی بود من فقط

اورا همدرد نوشتم

گویا او هم ، درد بودتاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ | ٤:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمهدی استواری | نظرات ()